30/08/2019
NHẬT THÁI – SANH TÀI – THÚY QUYÊN
NHẬT THÁI – SANH TÀI – THÚY QUYÊN

Khuất tầm nhìn khi băng qua giao lộ, chiếc xe máy lao vào ô tô khiến hai người đàn ông bị hất bay lên cao. Một người phải nhận viện cấp cứu.