Tag:

xe lao xuống vực

Ngày 3-8, một chiếc xe chở khoảng 40 người lao xuống vực ở Bang Nayarit, Mexico khiến ít nhất 18 người chết, 23 người bị thương. Video xe lao xuống vực

Xe chở 40 người lao xuống vực, ít nhất 18 người chết
Thế giới   |   04/08/2023
Xe chở 40 người lao xuống vực, ít nhất 18 người chết

Ngày 3-8, một chiếc xe chở khoảng 40 người lao xuống vực ở Bang Nayarit, Mexico khiến ít nhất 18 người chết, 23 người bị thương.