Tag:

Xe công nghệ

Với phương châm đặt đối tác tài xế làm trọng tâm, Gojek luôn mong muốn tìm hiểu những khó khăn thực tế của các đối tác tài xế. Trong đó, “Trải nghiệm làm đối tác tài xế Gojek” là một hoạt động được Gojek Việt Nam triển khai dành cho nhân viên. Video Xe công nghệ

Cách Gojek đưa ra các chính sách dành cho đối tác tài xế
Bạn có biết   |   12/07/2022
Cách Gojek đưa ra các chính sách dành cho đối tác tài xế

Với phương châm đặt đối tác tài xế làm trọng tâm, Gojek luôn mong muốn tìm hiểu những khó khăn thực tế của các đối tác tài xế. Trong đó, “Trải nghiệm làm đối tác tài xế Gojek” là một hoạt động được Gojek Việt Nam triển khai dành cho nhân viên.