Tag:

xây dựng đề án

TTO - Ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo cho nhà thầu của Trịnh Xuân Thanh không có năng lực thực hiện dự án dự án Ethanol Phú Thọ, dẫn đến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng. Video xây dựng đề án

Video: Truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ
Tin nóng   |   19/11/2020
Video: Truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh trong vụ Ethanol Phú Thọ

TTO - Ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo cho nhà thầu của Trịnh Xuân Thanh không có năng lực thực hiện dự án dự án Ethanol Phú Thọ, dẫn đến thiệt hại hơn 543 tỉ đồng.