02/07/2019
LÂM THIÊN – SANH TÀI – TRINH TRÀ
LÂM THIÊN – SANH TÀI – TRINH TRÀ

Chính quyền TP Ðà Lạt đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với dự án “thành thành phố carbon thấp” do Diễn đàn hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (APEC) tài trợ. Đây là thành phố thứ 2 ở Việt Nam được APEC hỗ trợ để thực hiện dự án này cùng với Đà Nẵng.