Tag:

xây cầu từ thiện

Từ năm 27 tuổi, Ngọc Mai bén duyên với những hoạt động thiện nguyện cùng nhóm bạn. Đến nay, tròn 20 năm sau, khi tuổi đời đã lên 46 phần lớn thời gian của Ngọc Mai vẫn dành cho các hoạt động xây cầu, làm đường, xây trường, phát quà… cho những vùng nông thôn nghèo. Video xây cầu từ thiện

Dành cả thanh xuân xây cầu từ thiện
Đời thường   |   26/01/2020
Dành cả thanh xuân xây cầu từ thiện

Từ năm 27 tuổi, Ngọc Mai bén duyên với những hoạt động thiện nguyện cùng nhóm bạn. Đến nay, tròn 20 năm sau, khi tuổi đời đã lên 46 phần lớn thời gian của Ngọc Mai vẫn dành cho các hoạt động xây cầu, làm đường, xây trường, phát quà… cho những vùng nông thôn nghèo.