Tag:

xăng dầu tiếp tục tăng

TTO - Chiều 21-4, giá xăng E5RON92 tăng thêm 660 đồng/lít, từ mức giá hiện nay là 26.479 đồng/lít tăng lên 27.139 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 680 đồng/lít, với mức giá hiện hành là 27.313 đồng/lít tăng lên 27.993 đồng/lít. Video xăng dầu tiếp tục tăng

Video: Giá xăng chiều nay 21-4, E5RON92 tăng 660 đồng/lít, RON95-III tăng 680 đồng/lít
Tin nóng   |   21/04/2022
Video: Giá xăng chiều nay 21-4, E5RON92 tăng 660 đồng/lít, RON95-III tăng 680 đồng/lít

TTO - Chiều 21-4, giá xăng E5RON92 tăng thêm 660 đồng/lít, từ mức giá hiện nay là 26.479 đồng/lít tăng lên 27.139 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 680 đồng/lít, với mức giá hiện hành là 27.313 đồng/lít tăng lên 27.993 đồng/lít.