Tag:

xăm trổ

Bản tin 30s Nóng 22-12: Xăm trổ để trốn nghĩa vụ gây bất bình; ‘Nóng’ vụ nấu lại đồ ăn thừa bán cho khách ở Nha Trang; Nguyễn Thái Luyện nói lời sau cùng, xin cho nhân viên mức án bằng thời gian tạm giam; Bắt nghi phạm xăm trổ đầy mình, cướp xe. Video xăm trổ

Bản tin 30s Nóng: Xăm trổ để trốn nghĩa vụ gây bất bình; ‘Nóng’ vụ nấu lại đồ ăn thừa bán cho khách
30S Nóng   |   22/12/2022
Bản tin 30s Nóng: Xăm trổ để trốn nghĩa vụ gây bất bình; ‘Nóng’ vụ nấu lại đồ ăn thừa bán cho khách

Bản tin 30s Nóng 22-12: Xăm trổ để trốn nghĩa vụ gây bất bình; ‘Nóng’ vụ nấu lại đồ ăn thừa bán cho khách ở Nha Trang; Nguyễn Thái Luyện nói lời sau cùng, xin cho nhân viên mức án bằng thời gian tạm giam; Bắt nghi phạm xăm trổ đầy mình, cướp xe.