Tag:

xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Nếu như mọi năm, tình hình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào tháng 1, tháng 2; thì năm nay, những ngày qua, theo triều cường nước biển đã và đang theo con sông Hậu lấn sâu vào một số tuyến kênh, sông nội đồng ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng đã làm cho độ mặn lên đến 7 – 9%, có khi độ mặn tăng 11%. Video xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long

Người dân hiến kế chống hạn mặn bảo vệ cây trồng
Tin nóng   |   21/12/2019
Người dân hiến kế chống hạn mặn bảo vệ cây trồng

Nếu như mọi năm, tình hình xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long diễn ra vào tháng 1, tháng 2; thì năm nay, những ngày qua, theo triều cường nước biển đã và đang theo con sông Hậu lấn sâu vào một số tuyến kênh, sông nội đồng ở huyện Kế Sách, Sóc Trăng đã làm cho độ mặn lên đến 7 – 9%, có khi độ mặn tăng 11%.