Tag:

đánh mìn

TTO - Sở Công thương,Khánh Hòa đã cấp phép cho đơn vị thi công dự án Haborizon được sử dụng 64,5 tấn thuốc nổ và 20.000 kíp nổ các loại để đánh mìn khi làm nền dự án. Tuy nhiên dự án này trái quy hoạch theo quyết định 1396 năm 2012 của Thủ tướng. Video đánh mìn

Video: Dự án dùng hơn 64 tấn thuốc nổ phá núi gây lo lắng cho người dân
Tin nóng   |   04/04/2021
Video: Dự án dùng hơn 64 tấn thuốc nổ phá núi gây lo lắng cho người dân

TTO - Sở Công thương,Khánh Hòa đã cấp phép cho đơn vị thi công dự án Haborizon được sử dụng 64,5 tấn thuốc nổ và 20.000 kíp nổ các loại để đánh mìn khi làm nền dự án. Tuy nhiên dự án này trái quy hoạch theo quyết định 1396 năm 2012 của Thủ tướng.