Tag:

Xác heo nhiễm dịch tả châu Phi

Thời gian vừa qua, tuyến kênh Thạch Nham N8 và sông Thoa chảy qua huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều xác heo nhiễm dịch tả Châu Phi do người dân vứt xuống. Video Xác heo nhiễm dịch tả châu Phi

Nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm từ heo chết vứt đầy sông
Tin nóng | 26/07/2019
Nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm từ heo chết vứt đầy sông

Thời gian vừa qua, tuyến kênh Thạch Nham N8 và sông Thoa chảy qua huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều xác heo nhiễm dịch tả Châu Phi do người dân vứt xuống.