Tag:

xả nước đen

Nhiều người dân phản ánh, trại nuôi heo của Xí nghiệp chăn nuôi Vissan – Bình Thuận, đặt tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận, xả nước đen ngòm kèm mùi hôi thối ra ngoài mương thoát nước. Video xả nước đen

Bình Thuận: Trại heo xả nước đen, bốc mùi hôi thối ra ngoài
Tin nóng   |   02/11/2019
Bình Thuận: Trại heo xả nước đen, bốc mùi hôi thối ra ngoài

Nhiều người dân phản ánh, trại nuôi heo của Xí nghiệp chăn nuôi Vissan – Bình Thuận, đặt tại xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Bình Thuận, xả nước đen ngòm kèm mùi hôi thối ra ngoài mương thoát nước.