Tag:

World Cup 2022

Mới đây truyền thông Argentina đưa tin một thành viên của Quốc hội Oman vừa đề nghị mua lại chiếc áo choàng Messi đã mặc trong lễ đăng quang World Cup 2022 với giá một triệu USD. Video World Cup 2022

Video: Áo choàng Messi mặc trong lễ đăng quang World Cup 2022 được trả một triệu USD
Thể thao   |   25/12/2022
Video: Áo choàng Messi mặc trong lễ đăng quang World Cup 2022 được trả một triệu USD

Mới đây truyền thông Argentina đưa tin một thành viên của Quốc hội Oman vừa đề nghị mua lại chiếc áo choàng Messi đã mặc trong lễ đăng quang World Cup 2022 với giá một triệu USD.

Từ ngày
Đến ngày