Tag:

Wobbegons

TTO - Loài Wobbegons đốm được gọi là cá mập thảm vì vẻ ngoài nhếch nhác của chúng. Màu sắc của wobbegons hài hòa với màu sắc của môi trường mà chúng sống nên những cuộc đi săn của chúng cũng rất hiệu quả... Video Wobbegons

Thế giới muôn màu   |   25/07/2020
Video: Xem cá mập vùi mình dưới cát biển tấn công con mồi

TTO - Loài Wobbegons đốm được gọi là cá mập thảm vì vẻ ngoài nhếch nhác của chúng. Màu sắc của wobbegons hài hòa với màu sắc của môi trường mà chúng sống nên những cuộc đi săn của chúng cũng rất hiệu quả...