Tag:

Wisconsin

TTO - Tòa tối cao Mỹ ngày 11-12 bác đơn kiện của bang Texas yêu cầu tòa hủy kết quả bầu cử tổng thống tại bốn bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin. Video Wisconsin

Video: Tòa bác đơn kiện đòi 'hủy kết quả tại 4 bang chiến trường', cuộc chiến pháp lý của ông Trump khép dần
Tin nóng   |   12/12/2020
Video: Tòa bác đơn kiện đòi 'hủy kết quả tại 4 bang chiến trường', cuộc chiến pháp lý của ông Trump khép dần

TTO - Tòa tối cao Mỹ ngày 11-12 bác đơn kiện của bang Texas yêu cầu tòa hủy kết quả bầu cử tổng thống tại bốn bang chiến địa Georgia, Michigan, Pennsylvania và Wisconsin.