Tag:

vượt qua khó khăn

TTO - Chỉ trong một đêm, gần 3 sào trồng dưa hấu chuẩn bị thu hoạch của 3 hộ dân ở Quảng Nam, bị kẻ gian cắt, nhổ gốc gây thiệt hại nặng. Cả ba hộ đang làm việc với Công an huyện Phú Ninh để điều tra vụ việc Video vượt qua khó khăn

Video: Người dân bị kẻ gian cắt, nhổ gần 3 sào dưa hấu chuẩn bị thu hoạch
Tin nóng | 23/04/2021
Video: Người dân bị kẻ gian cắt, nhổ gần 3 sào dưa hấu chuẩn bị thu hoạch

TTO - Chỉ trong một đêm, gần 3 sào trồng dưa hấu chuẩn bị thu hoạch của 3 hộ dân ở Quảng Nam, bị kẻ gian cắt, nhổ gốc gây thiệt hại nặng. Cả ba hộ đang làm việc với Công an huyện Phú Ninh để điều tra vụ việc