Tag:

Vương Đình Huệ

Chiều ngày 24-6, sau khi thảo luận các dự án luật tại hội trường trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp. Video Vương Đình Huệ

Live
Trực tiếp   |   24/06/2023
Truyền hình trực tiếp: Bế mạc Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chiều ngày 24-6, sau khi thảo luận các dự án luật tại hội trường trong kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Kỳ họp.