Tag:

vườn quốc gia

TTO - Sau nhiều năm bị sẩy thai, một con tê giác Sumatra gần tuyệt chủng tên là Rosa đã sinh ra một con tê giác con khỏe mạnh vào ngày 24-3-2022, tại vườn quốc gia Way Kambas ở Sumatra, Indonesia. Video vườn quốc gia

Thú vị | 03/04/2022
Video: Tê giác Sumatra gần tuyệt chủng đã sinh con ở khu bảo tồn

TTO - Sau nhiều năm bị sẩy thai, một con tê giác Sumatra gần tuyệt chủng tên là Rosa đã sinh ra một con tê giác con khỏe mạnh vào ngày 24-3-2022, tại vườn quốc gia Way Kambas ở Sumatra, Indonesia.