Tag:

vườn cao su

Cứ vào mùa nắng, từ tháng 12 đến tháng 4, ở những vườn cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước lại thu hút một lượng lớn người lao động từ nhiều địa phương. Họ ở lại trong vườn cao su, nuôi ong lấy mật. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro, không phải ai cũng có thể theo đuổi được. Video vườn cao su

Nguy hiểm và vất vả từ nghề “quay” ong du mục
Đời thường   |   26/04/2019
Nguy hiểm và vất vả từ nghề “quay” ong du mục

Cứ vào mùa nắng, từ tháng 12 đến tháng 4, ở những vườn cao su trên địa bàn tỉnh Bình Phước lại thu hút một lượng lớn người lao động từ nhiều địa phương. Họ ở lại trong vườn cao su, nuôi ong lấy mật. Công việc nghe có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro, không phải ai cũng có thể theo đuổi được.