Tag:

vùng xanh vùng đỏ

TTO - Shipper được phép hoạt động tại địa bàn nào ở TP.HCM, quản lý ra sao? F0 cách ly tại nhà có thể liên hệ ai, gọi cấp cứu ở đâu khi cần hỗ trợ? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 29-8. Video vùng xanh vùng đỏ

Bạn có biết   |   29/08/2021
Robot Hỏi - Đáp: Shipper được hoạt động ở địa bàn nào? F0 cách ly tại nhà gọi cấp cứu ở đâu?

TTO - Shipper được phép hoạt động tại địa bàn nào ở TP.HCM, quản lý ra sao? F0 cách ly tại nhà có thể liên hệ ai, gọi cấp cứu ở đâu khi cần hỗ trợ? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 29-8.