Tag:

vụ giám đốc sở

TTO - Theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ, 8 quyết định nói trên được ký vào ngày 28-12-2020. Ông Đinh Quý Nhân giám đốc Sở GD-ĐT thời điểm đó nhận thông báo nghỉ chờ hưu từ cuối tháng 8-2020 và chỉ còn đúng ba ngày nữa ông sẽ hết nhiệm kỳ. Video vụ giám đốc sở

Video: Yêu cầu kiểm tra vụ giám đốc sở tuyển vội 8 biên chế trước hưu
Tin nóng | 15/04/2021
Video: Yêu cầu kiểm tra vụ giám đốc sở tuyển vội 8 biên chế trước hưu

TTO - Theo tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ, 8 quyết định nói trên được ký vào ngày 28-12-2020. Ông Đinh Quý Nhân giám đốc Sở GD-ĐT thời điểm đó nhận thông báo nghỉ chờ hưu từ cuối tháng 8-2020 và chỉ còn đúng ba ngày nữa ông sẽ hết nhiệm kỳ.