Tag:

Vũ Đức Đam

Bản tin 30s Nóng 9-1: Thông tin thêm về lý do miễn nhiệm Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Tức tốc lấp 33 hố trụ bê tông ở Đà Nẵng; Nhậu tiệc tất niên say quắc cần câu, ngủ ngoài đường, bị trộm xe; Phạt ông Nguyễn Viết Dũng 6,5 triệu đồng. Video Vũ Đức Đam

Bản tin 30s Nóng: Thông tin thêm về lý do miễn nhiệm hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam
30S Nóng   |   09/01/2023
Bản tin 30s Nóng: Thông tin thêm về lý do miễn nhiệm hai Phó thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam

Bản tin 30s Nóng 9-1: Thông tin thêm về lý do miễn nhiệm Phó thủ tướng Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam; Tức tốc lấp 33 hố trụ bê tông ở Đà Nẵng; Nhậu tiệc tất niên say quắc cần câu, ngủ ngoài đường, bị trộm xe; Phạt ông Nguyễn Viết Dũng 6,5 triệu đồng.

Từ ngày
Đến ngày