Tag:

vụ án Nguyễn Phương Hằng

Hội đồng xét xử kiến nghị làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng theo đơn tố cáo đính kèm tài liệu của con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu đủ cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định. Video vụ án Nguyễn Phương Hằng

Xét xử bà Phương Hằng: Kiến nghị làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng
Tin nóng   |   21/09/2023
Xét xử bà Phương Hằng: Kiến nghị làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng

Hội đồng xét xử kiến nghị làm rõ hành vi của ông Huỳnh Uy Dũng theo đơn tố cáo đính kèm tài liệu của con trai bà Nguyễn Phương Hằng. Nếu đủ cấu thành tội phạm thì sẽ xử lý theo quy định.