Tag:

VTV24

TTO - Bản tin 30s Nóng 26-10: Sau khi quật tơi bời ở Philippines, bão Molave (số 9 ở Việt Nam) rất mạnh, giữ nguyên cường độ, đi rất nhanh, hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên; An ninh triệu tập Huấn 'Hoa Hồng'; Truy tố ông Đinh La Thăng. Video VTV24

Bản tin 30s Nóng: Bão đi rất nhanh, hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên; An ninh triệu tập Huấn 'Hoa Hồng'
30S Nóng   |   26/10/2020
Bản tin 30s Nóng: Bão đi rất nhanh, hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên; An ninh triệu tập Huấn 'Hoa Hồng'

TTO - Bản tin 30s Nóng 26-10: Sau khi quật tơi bời ở Philippines, bão Molave (số 9 ở Việt Nam) rất mạnh, giữ nguyên cường độ, đi rất nhanh, hướng vào Đà Nẵng đến Phú Yên; An ninh triệu tập Huấn 'Hoa Hồng'; Truy tố ông Đinh La Thăng.