Tag:

vòng quanh thế giới

Sau khi đặt chân đến hầu hết nước được công nhận trên thế giới, Randy Williams quyết định mua mảnh đất khô cằn trị giá 19.000 USD, rộng hơn 44.000 m2 ở sa mạc California để tự lập 'quốc gia' riêng, nước thứ 194. Video vòng quanh thế giới

Một người đàn ông tự mua đất, thành lập 'quốc gia' riêng giữa lòng nước Mỹ
Hài hước   |   15/06/2023
Một người đàn ông tự mua đất, thành lập 'quốc gia' riêng giữa lòng nước Mỹ

Sau khi đặt chân đến hầu hết nước được công nhận trên thế giới, Randy Williams quyết định mua mảnh đất khô cằn trị giá 19.000 USD, rộng hơn 44.000 m2 ở sa mạc California để tự lập 'quốc gia' riêng, nước thứ 194.