Tag:

với kích thước lớn hơn Trái Đất

TTO - Ngày 15-6 tại California, Mỹ các nhà khoa học xác định nhóm vật thể vừa phát hiện gồm một sao chủ và các hành tinh quay quanh, còn gọi là hệ hành tinh. Trong số đó, có ít nhất 2 hành tinh với kích thước lớn hơn Trái Đất. Video với kích thước lớn hơn Trái Đất

Video: Kính viễn vọng tìm thấy 2 hành tinh lớn hơn cả Trái Đất
Thế giới muôn màu   |   19/06/2022
Video: Kính viễn vọng tìm thấy 2 hành tinh lớn hơn cả Trái Đất

TTO - Ngày 15-6 tại California, Mỹ các nhà khoa học xác định nhóm vật thể vừa phát hiện gồm một sao chủ và các hành tinh quay quanh, còn gọi là hệ hành tinh. Trong số đó, có ít nhất 2 hành tinh với kích thước lớn hơn Trái Đất.