Tag:

Vĩnh Phúc

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến cộng đồng về dự án xây khách sạn và bungalow trong Vườn quốc gia Tam Đảo. Dự án có tên là "Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo". Video Vĩnh Phúc

Xây khách sạn và bungalow 4 sao trong Vườn quốc gia Tam Đảo, cộng đồng được lấy ý kiến ra sao?
Tin nóng   |   29/12/2023
Xây khách sạn và bungalow 4 sao trong Vườn quốc gia Tam Đảo, cộng đồng được lấy ý kiến ra sao?

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến cộng đồng về dự án xây khách sạn và bungalow trong Vườn quốc gia Tam Đảo. Dự án có tên là "Khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng giải trí số 13, Vườn quốc gia Tam Đảo".

Từ ngày
Đến ngày