Tag:

Viettel Telehealth

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa khai trương hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, thuộc Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 của Bộ Y tế. Video Viettel Telehealth

Bệnh viện Trung ương hỗ trợ tuyến tỉnh điều trị bệnh nặng từ xa
Bạn có biết   |   15/09/2020
Bệnh viện Trung ương hỗ trợ tuyến tỉnh điều trị bệnh nặng từ xa

Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM vừa khai trương hoạt động tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, thuộc Đề án Khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020-2025 của Bộ Y tế.