Tag:

viên ngộc quý

Phải mất vài năm để hàng ngàn lớp xà cừ xây dựng và tạo ra một viên đá quý ánh kim mịn màng Video viên ngộc quý

Viên ngọc giá trị nhất thế giới được tạo ra như thế nào?Live
Bạn có biết   |   08/03/2019
Viên ngọc giá trị nhất thế giới được tạo ra như thế nào?

Phải mất vài năm để hàng ngàn lớp xà cừ xây dựng và tạo ra một viên đá quý ánh kim mịn màng