Tag:

Việc tiêm trộn vắc xin

TTO - Những điều kiện gì để có 'thẻ xanh COVID' tại TP.HCM? Người dân “vùng xanh” được xuống công viên chung cư tập thể dục nếu lãnh đạo quận chấp thuận? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 17-9. Video Việc tiêm trộn vắc xin

Robot Hỏi - Đáp: Điều kiện để có 'thẻ xanh COVID'? Người dân có được tập thể dục ở công viên chung cư?
Bạn có biết   |   17/09/2021
Robot Hỏi - Đáp: Điều kiện để có 'thẻ xanh COVID'? Người dân có được tập thể dục ở công viên chung cư?

TTO - Những điều kiện gì để có 'thẻ xanh COVID' tại TP.HCM? Người dân “vùng xanh” được xuống công viên chung cư tập thể dục nếu lãnh đạo quận chấp thuận? là những nội dung chính trong Robot Hỏi - Đáp về dịch COVID-19 số ra ngày 17-9.