Tag:

9 triệu liều

TTO - Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 10 ngày tới, TP còn thiếu hơn 1,9 triệu liều vắc xin so với nhu cầu. Trong khi đó, việc sớm phủ vắc xin được xem là một trong các tiêu chí để TP.HCM đạt tiêu chí miễn dịch cộng đồng để từng bước mở cửa. Video 9 triệu liều

Video: Trong 10 ngày tới, TP.HCM còn thiếu hơn 1,9 triệu liều vắc xin so với nhu cầu
Tin nóng   |   20/09/2021
Video: Trong 10 ngày tới, TP.HCM còn thiếu hơn 1,9 triệu liều vắc xin so với nhu cầu

TTO - Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong 10 ngày tới, TP còn thiếu hơn 1,9 triệu liều vắc xin so với nhu cầu. Trong khi đó, việc sớm phủ vắc xin được xem là một trong các tiêu chí để TP.HCM đạt tiêu chí miễn dịch cộng đồng để từng bước mở cửa.