Tag:

vi phạm Luật An ninh mạng

Theo chuyên gia pháp lý, nếu các cơ quan chức năng xác định những nội dung xúc phạm báo chí trên Facebook Vo Quoc là do chính đầu bếp Võ Quốc viết thì ông này có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng. Video vi phạm Luật An ninh mạng

Chuyên gia pháp lý nói về bài viết trên Facebook Vo Quoc
Tin nóng   |   24/09/2023
Chuyên gia pháp lý nói về bài viết trên Facebook Vo Quoc

Theo chuyên gia pháp lý, nếu các cơ quan chức năng xác định những nội dung xúc phạm báo chí trên Facebook Vo Quoc là do chính đầu bếp Võ Quốc viết thì ông này có dấu hiệu vi phạm Luật An ninh mạng.