Tag:

vì đã nóng tính

TTO - Trong bản tường trình, giảng viên Lê Minh Thành nhận lỗi vì đã nóng tính và thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn từ cũng như xử lý tình huống sư phạm. Giảng viên đã xin lỗi sinh viên và những người xem video trên. Video vì đã nóng tính

Video: Vụ đuổi sinh viên khỏi lớp học online, giảng viên xin lỗi sinh viên
Tin nóng   |   20/09/2021
Video: Vụ đuổi sinh viên khỏi lớp học online, giảng viên xin lỗi sinh viên

TTO - Trong bản tường trình, giảng viên Lê Minh Thành nhận lỗi vì đã nóng tính và thiếu cẩn trọng trong việc sử dụng ngôn từ cũng như xử lý tình huống sư phạm. Giảng viên đã xin lỗi sinh viên và những người xem video trên.