Tag:

về việc cho phép

TTO - UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép các doanh nghiệp ở thành phố được chủ động đàm phán tìm nguồn vắc xin COVID-19; được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vắc xin. Video về việc cho phép

Video: TP.HCM kiến nghị cho doanh nghiệp chủ động tìm nguồn vắc xin COVID-19
Tin nóng   |   15/06/2021
Video: TP.HCM kiến nghị cho doanh nghiệp chủ động tìm nguồn vắc xin COVID-19

TTO - UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép các doanh nghiệp ở thành phố được chủ động đàm phán tìm nguồn vắc xin COVID-19; được nhập khẩu hoặc thuê các doanh nghiệp có chức năng nhập khẩu vắc xin.