Tag:

về thí điểm cấp quyền

TTO - Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá. Bộ này đề xuất người trúng đấu giá được giữ lại biển số ôtô để đăng ký cho xe khác. Video về thí điểm cấp quyền

Video: Bộ Công an đề xuất người trúng đấu giá được giữ lại biển số ôtô để đăng ký cho xe khác
Tin nóng   |   25/04/2022
Video: Bộ Công an đề xuất người trúng đấu giá được giữ lại biển số ôtô để đăng ký cho xe khác

TTO - Bộ Công an đang lấy ý kiến người dân dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ôtô thông qua đấu giá. Bộ này đề xuất người trúng đấu giá được giữ lại biển số ôtô để đăng ký cho xe khác.