Tag:

Vật thể lạ

“Vật thể lạ” ở Phú Yên được kết luận là ngư lôi bắn tập của nước ngoài. Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, cho biết tại cuộc họp báo ngày 27-12. Video Vật thể lạ

Xác nhận 'vật thể lạ' ở Phú Yên là ngư lôi bắn tập của nước ngoài
Tin nóng   |   28/12/2018
Xác nhận 'vật thể lạ' ở Phú Yên là ngư lôi bắn tập của nước ngoài

“Vật thể lạ” ở Phú Yên được kết luận là ngư lôi bắn tập của nước ngoài. Đây là thông tin được Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị), người phát ngôn của Bộ Quốc phòng, cho biết tại cuộc họp báo ngày 27-12.