Tag:

vật lộn trong biển nước

Đến sáng ngày 1-10, triều cường tại TP.HCM vẫn ở mức cao, vượt báo động 3, nhiều khu vực tiếp tục bị ngập khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Video vật lộn trong biển nước

Xe cộ chết máy hàng loạt, người dân vật lộn trong biển nước
Tin nóng   |   01/10/2019
Xe cộ chết máy hàng loạt, người dân vật lộn trong biển nước

Đến sáng ngày 1-10, triều cường tại TP.HCM vẫn ở mức cao, vượt báo động 3, nhiều khu vực tiếp tục bị ngập khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn.