Tag:

vào gầm xe khác

TTO - Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, do không giữ khoảng cách an toàn, nhiều chiếc ô tô đã gặp tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Video vào gầm xe khác

Camera 360 | 17/02/2022
Video: Tai nạn liên hoàn, chiếc ô tô bị đẩy vào gầm xe khác

TTO - Hình ảnh ghi lại được từ camera giám sát cho thấy, do không giữ khoảng cách an toàn, nhiều chiếc ô tô đã gặp tai nạn liên hoàn trên đường cao tốc tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.