Tag:

vận tải

GoCar Protect là dòng xe đầu tiên thiết lập những tiêu chuẩn cao trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đây là dòng xe duy nhất lắp đặt đồng bộ máy lọc không khí trên tất cả các xe ô tô của đối tác tài xế. Video vận tải

Gocar - nâng cao chuẩn mực về an toàn sức khỏe trong ngành vận tải
Bạn có biết   |   25/12/2021
Gocar - nâng cao chuẩn mực về an toàn sức khỏe trong ngành vận tải

GoCar Protect là dòng xe đầu tiên thiết lập những tiêu chuẩn cao trong phòng chống dịch bệnh, đặc biệt đây là dòng xe duy nhất lắp đặt đồng bộ máy lọc không khí trên tất cả các xe ô tô của đối tác tài xế.