Tag:

Vân Quang Long qua đời

TTO - Nhật Cường, Phạm Thanh Thảo cùng người thân và các nghệ sĩ nghẹn ngào trước linh cữu ca sĩ Vân Quang Long tại nhà quàn Kutis Funeral Home, thành phố Saint Louis, Mỹ. Video Vân Quang Long qua đời

Video: Nhật Cường, Phạm Thanh Thảo và nhiều đồng nghiệp khóc nức nở tiễn biệt Vân Quang Long
Tin nóng   |   05/01/2021
Video: Nhật Cường, Phạm Thanh Thảo và nhiều đồng nghiệp khóc nức nở tiễn biệt Vân Quang Long

TTO - Nhật Cường, Phạm Thanh Thảo cùng người thân và các nghệ sĩ nghẹn ngào trước linh cữu ca sĩ Vân Quang Long tại nhà quàn Kutis Funeral Home, thành phố Saint Louis, Mỹ.