16/06/2019
Nam Trần – Chí Tuệ - Thanh Thảo – Quốc Huy
Nam Trần – Chí Tuệ - Thanh Thảo – Quốc Huy

Theo báo cáo của Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, tính đến ngày 15-6, tổng số lượng vải thiều đã tiêu thụ toàn tỉnh khoảng 72.000 tấn, doanh thu ước đạt hơn 2.864 tỉ đồng.Đáng chú ý là vải thiều Lục Ngạn bán với giá tại vườn rất cao, khoảng 35 ngàn đồng một ký.