Tag:

vải Thanh Hà

TTO - Ngày 18-5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Vải em là vải vườn nhà. Em là con gái Thanh Hà xứ Đông', thăm vườn vải thiều Hải Dương, cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu. Video vải Thanh Hà

Video: Bộ trưởng Lê Minh Hoan đọc thơ, thăm vườn vải Hải Dương
Tin nóng   |   18/05/2021
Video: Bộ trưởng Lê Minh Hoan đọc thơ, thăm vườn vải Hải Dương

TTO - Ngày 18-5, Bộ trưởng Lê Minh Hoan: 'Vải em là vải vườn nhà. Em là con gái Thanh Hà xứ Đông', thăm vườn vải thiều Hải Dương, cắt băng mở vườn hái vải xuất khẩu.