Tag:

vắcxin ngừa COVID-19

TTO - Nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch (trực thuộc ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...), công an, quân đội, giáo viên... sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam. Video vắcxin ngừa COVID-19

Video: Ai sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam?
Tin nóng | 23/02/2021
Video: Ai sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam?

TTO - Nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch (trực thuộc ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...), công an, quân đội, giáo viên... sẽ được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19 tại Việt Nam.