Tag:

vaccine

Ngày 29/6, Báo Tuổi Trẻ, với sự đồng hành của Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã tổ chức toạ đàm và giao lưu trực tuyến với chủ đề “ Bảo quản Vắc xin an toàn – Bạn biết gì về vắc xin?”, tại toà soạn Báo Tuổi Trẻ. Video vaccine

Bảo quản vắc xin an toàn – bạn biết gì về vắc xin?
Bạn có biết   |   30/06/2023
Bảo quản vắc xin an toàn – bạn biết gì về vắc xin?

Ngày 29/6, Báo Tuổi Trẻ, với sự đồng hành của Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã tổ chức toạ đàm và giao lưu trực tuyến với chủ đề “ Bảo quản Vắc xin an toàn – Bạn biết gì về vắc xin?”, tại toà soạn Báo Tuổi Trẻ.

Từ ngày
Đến ngày