Tag:

Vaccine Vero Cell

TTO - Bản tin 30s Nóng 11-9: Bão số 5 Conson giật cấp 10 áp sát bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi đêm nay; Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần tại nhà riêng; Phạt chủ trang fanpage 'Giang Kim Cúc và các Cộng Sự' đăng tin sai sự thật. Video Vaccine Vero Cell

Bản tin 30s Nóng: Bão số 5 Conson giật cấp 10 sắp áp sát bờ; Phạt chủ trang 'Giang Kim Cúc và các Cộng Sự'
30S Nóng   |   11/09/2021
Bản tin 30s Nóng: Bão số 5 Conson giật cấp 10 sắp áp sát bờ; Phạt chủ trang 'Giang Kim Cúc và các Cộng Sự'

TTO - Bản tin 30s Nóng 11-9: Bão số 5 Conson giật cấp 10 áp sát bờ biển Quảng Trị - Quảng Ngãi đêm nay; Đại tướng Phùng Quang Thanh từ trần tại nhà riêng; Phạt chủ trang fanpage 'Giang Kim Cúc và các Cộng Sự' đăng tin sai sự thật.