Tag:

vắc xin ngừa Covid-19

Hãng dược AstraZeneca đang đối mặt với kiện tụng và các tranh cãi pháp lý tại Anh liên quan đến vắc xin ngừa COVID-19 của họ. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát của chính phủ đối với các loại vắc xin và độ hiệu quả của chúng. Video vắc xin ngừa Covid-19

Sẽ bồi thường ra sao trong vụ AstraZeneca bị kiện vì vắc xin COVID-19?
Thế giới   |   15/11/2023
Sẽ bồi thường ra sao trong vụ AstraZeneca bị kiện vì vắc xin COVID-19?

Hãng dược AstraZeneca đang đối mặt với kiện tụng và các tranh cãi pháp lý tại Anh liên quan đến vắc xin ngừa COVID-19 của họ. Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm giám sát của chính phủ đối với các loại vắc xin và độ hiệu quả của chúng.

Từ ngày
Đến ngày