Tag:

Ủy viên Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Video Ủy viên Bộ Chính trị

Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13
Tin nóng   |   17/01/2023
Video: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng khóa 13.