Tag:

uống cà phê

Tranh thủ thời gian, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham quan đền Ngọc Sơn, tản bộ hồ Gươm và mời một số sinh viên hai nước uống cà phê. Video uống cà phê

Thủ tướng Việt Nam và Lào tản bộ hồ Gươm, mời sinh viên hai nước uống cà phê
Tin nóng   |   07/01/2024
Thủ tướng Việt Nam và Lào tản bộ hồ Gươm, mời sinh viên hai nước uống cà phê

Tranh thủ thời gian, Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone và phu nhân đã cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tham quan đền Ngọc Sơn, tản bộ hồ Gươm và mời một số sinh viên hai nước uống cà phê.