Tag:

ưới thép B40

TTO - Rất nhiều lưới thép B40 đã đan sẵn thành rọ được tập kết về đây để sẵn sàng cơ động vào mở đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3 khi thời tiết thuận lợi. Video ưới thép B40

Video: Sẵn sàng mở đường lên Rào Trăng 3 tìm kiếm người mất tích
Tin nóng   |   17/10/2020
Video: Sẵn sàng mở đường lên Rào Trăng 3 tìm kiếm người mất tích

TTO - Rất nhiều lưới thép B40 đã đan sẵn thành rọ được tập kết về đây để sẵn sàng cơ động vào mở đường 71 lên thủy điện Rào Trăng 3 khi thời tiết thuận lợi.