Tag:

ứng phó khẩn cấp lũ lụt

TTO - Lũ trên sông Dương Tử một lần nữa tăng cao nước lũ bắt đầu đổ vào với tốc độ hơn 60.000 mét khối/giây. Mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt đã được nâng lên mức cao nhất khi 60.000 cư dân sống dọc theo sông Dương Tử đã được kêu gọi sơ tán. Video ứng phó khẩn cấp lũ lụt

Video: Trung Quốc đối mặt trận lũ lớn thứ ba trong năm, nước lũ chảy tốc độ 60.000 mét khối/giây
Tin nóng   |   29/07/2020
Video: Trung Quốc đối mặt trận lũ lớn thứ ba trong năm, nước lũ chảy tốc độ 60.000 mét khối/giây

TTO - Lũ trên sông Dương Tử một lần nữa tăng cao nước lũ bắt đầu đổ vào với tốc độ hơn 60.000 mét khối/giây. Mức độ ứng phó khẩn cấp lũ lụt đã được nâng lên mức cao nhất khi 60.000 cư dân sống dọc theo sông Dương Tử đã được kêu gọi sơ tán.